ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคไต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 137) (ประกาศใช้วันที่ 09-05-2560)

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 

เรื่อง : การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยร... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย champza2498 วันที่ 01 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประจำเดือน ธันวาคม : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหน่วยงาน

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย notto2486 วันที่ 04 มกราคม 2556
[หัวข้อข่าว] ประจำเดือนธันวาคม : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย notto2486 วันที่ 04 มกราคม 2556
[หัวข้อข่าว] ประจำเดือนธันวาคม : แนวทางการบันทึกเรายการบัญชีของทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ GFMIS webonline

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย notto2486 วันที่ 04 มกราคม 2556
[หัวข้อข่าว] ประจำเดือน ธันวาคม : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหน่วยงาน

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

เ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย notto2486 วันที่ 04 มกราคม 2556