ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย champza2498 วันที่ 09 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] ปิดตรวจดำเนินงาน โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพห้องควบคุมฯ

การปิดตรวจดำเนินงาน : โครงการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการส... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย champza2498 วันที่ 01 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย champza2498 วันที่ 07 มีนาคม 2559
[หัวข้อข่าว] อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2559

อบรมระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ตึกกรมสนับ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย champza2498 วันที่ 01 มีนาคม 2559
[หัวข้อข่าว] เเจ้งเบอร์ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เเจ้งเบอร์ติดต่อใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-1937012 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 18326 อาคารกรมสนับสนุนบริกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย champza2498 วันที่ 01 มีนาคม 2559
   
Page 1 Of 3