ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย jedsarit วันที่ 05 มกราคม 2561
[หัวข้อข่าว] อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2561

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย jedsarit วันที่ 27 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 กรมสนับ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย nkalumpasut วันที่ 20 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] พิธีรับมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นำโดยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมผู้อำนวย... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย nkalumpasut วันที่ 20 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] รายงานผลความพึงพอใจ ด้านกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย nkalumpasut วันที่ 04 ธันวาคม 2560
   
Page 1 Of 6