ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือน ธันวาคม 2560

โดย Jedsarit วันที่ 20 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 77

ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ