พิธีรับมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย Jedsarit วันที่ 20 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 181

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นำโดยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.โปรแกรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 2.โปรแกรมระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน 3.โปรแกรมคลินิกให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์) จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย