• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารข้อมูล Smart ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
2 การจัดการด้านพัสดุ วันที่ 13 ธันวาคม 2016 ตรวจสอบภายใน
3 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงปี 2560 วันที่ 01 กรกฎาคม 2016 ตรวจสอบภายใน
4 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในปี2559 วันที่ 04 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
5 สรุปการประเมินระบบควบคุมภายในปี2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
6 การวิจัยR2Rปี2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
7 สัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือจนท.รัฐทุจริต วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
   

Page 1 Of 2