• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ขอทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน วันที่ 11 ตุลาคม 2018 ่jedsarit
2 ทบทวนกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 60 วันที่ 11 ตุลาคม 2016 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
4 กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในปี2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ณัฐณิชา