• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 60 วันที่ 11 ตุลาคม 2016 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
2 กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในปี2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ณัฐณิชา