• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
2 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
3 การเทียบตำแหน่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา