รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกร่วมปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาการตรวจสอบผลการกำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 29 มิถุนายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 46

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน