รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 เมษายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 35

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน