รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 52

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน