รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร Workflow วิธีคัดเลือก ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 113

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน