รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 6

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน