รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร (VDO) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 6,8)


รายละเอียดเอกสาร

ตอนที่ 7 ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 132

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน