รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร (VDO) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1-5)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 109

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน