รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร (VDO) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 (ตอนที่ 4-6)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 171

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน