รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แนวทางปฏิบัติแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 123

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน