รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แนวทางปฏิบัติแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 292

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน