รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 มิถุนายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 94

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน