รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 มิถุนายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 01 สิงหาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 202

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน