รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หลักการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 มกราคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 287

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน