รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สธ 0713.05-6 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 4 มกราคม 2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 มกราคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 สิงหาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 365

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน