รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1381-2558 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 ตุลาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 202

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน