รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1381-2558 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 ตุลาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 135

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน