รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1753/2559 เรื่อง มอบอำนาจใหผู้อำนวยการสำนักบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 ตุลาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 สิงหาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 234

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน