รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1751/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ด้านคดี)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 ตุลาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 191

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน