รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในปี2559


รายละเอียดเอกสาร

ห้องประชุม 4 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนผู้เข้าพักจะพักที่โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 04 มกราคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1325

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน