รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการปี2553


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 602

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน