รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การแก้ไขปัญหาไวรัสซ่นอไฟล์ ใน Flashdrive


รายละเอียดเอกสาร

วิธีการแก้ไขปัญหา (ขั้นตอนที่1) เสียบ Flash Drive ในช่องต่อ USB (ขั้นตอนที่2) เข้าไปที่ My Computer เพื่อดูว่า Windows เห็น Flash Drive เป็น Drive อะไร (สมมุติว่าเป็น Drive G) (ขั้นตอนที่3) ใช้ Mouse คลิก ที่เมนู Start -> Programs -> Accessories -> Command Prompt (ขั้นตอนที่4) จะขึ้นหน้าจอ Command Prompt สีดำ พิมพ์ G: แล้ว กดปุ่ม Enter (ขั้นตอนที่5) Prompt จะเปลี่ยนเป็น G:> ให้พิมพ์ attrib *.* -s -h -a -r /d /s (การพิมพ์คำสั่งเว้นช่องไฟด้วยนะครับ) แล้วกดปุ่ม Enter (ขั้นตอนที่6) รอซักครู่ Prompt ก็จะกลับมาเป็น G:> ให้ปิด Command Prompt ทิ้งเลย (ขั้นตอนที่7) เข้าไปที่ My Computer เลือกไปยัง Drive G แล้ว Copy ข้อมูลออกมาไว้ที่เครื่องก่อน (Copy เฉพาะข้อมูล) (ขั้นตอนที่8) Format Flash Drive แล้ว Copy ข้อมูลกลับไปใหม่

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 584

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน